LOGOWANIE

Kwalifikacja MED9 - STYCZEŃ 2021

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED9 - STYCZEŃ 2021':

- Głównym składnikiem działającym (basis, remedium cardinale) leku recepturowego, sporządzonego zgodnie z zamieszczoną receptą, jest ........
- W celu sporządzenia lege artis maści, zgodnie z zamieszczoną receptą, należy ........
- Podczas sporządzania czopków dopochwowych przyjmuje się, że średnia masa globulki wynosi ........
- Lek recepturowy sporządzony według zamieszczonej recepty to ........
- Zjawisko adsorpcji występuje w przypadku łączenia ........
- Oblicz stężenie kwasu salicylowego w leku recepturowym sporządzonym według zamieszczonej recepty, jeżeli spirytus salicylowy jest 2,0% etanolowo-wodnym roztworem kwasu salicylowego. ........
- Oblicz ilość gumy arabskiej, którą należy użyć do sporządzenia emulsji stężonej, stosując w odpowiedniej proporcji 2 części oleju : 1 część gumy arabskiej : 1,5 części wody. ........
- Podczas sporządzania maści według zamieszczonej recepty, składniki należy połączyć w następującej kolejności: ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: