LOGOWANIE

Kwalifikacja MS17 - STYCZEŃ 2021

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS17 - STYCZEŃ 2021':

- W celu sporządzenia lege artis maści, zgodnie z zamieszczoną receptą, należy ........
- Skrót trit. w tłumaczeniu na język polski oznacza ........
- Oblicz ilość gumy arabskiej, którą należy użyć do sporządzenia emulsji stężonej, stosując w odpowiedniej proporcji 2 części oleju : 1 część gumy arabskiej : 1,5 części wody. ........
- W butelce z szeroką szyjką (słoiku aptecznym) należy umieścić ........
- Etykiety Zmieszać przed użyciem nie należy dołączać do opakowania zawierającego ........
- Lejek z warstwą ze szkła spiekanego (Schotta) jest przeznaczony do ........
- Neomycyna w postaci tabletek doustnych jest wskazana do ........
- Lekiem przeciwhistaminowym II generacji jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.17-SG-21.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: