LOGOWANIE

Kwalifikacja MS18 - STYCZEŃ 2021

(Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS18 - STYCZEŃ 2021':

- Na narzędziu przestawionym na ilustracji nie wystąpi korozja ........
- Wskaż rodzaj wózka wsadowego oraz parametry procesu dezynfekcji maszynowej silikonowego worka Ambu. ........
- Po zmieszaniu 10 ml koncentratu środka dezynfekcyjnego i 990 ml wody otrzymany roztwór będzie miał stężenie ........
- Wskaż prawidłowe postępowanie z kontenerami poddawanymi procesowi mycia i dezynfekcji maszynowej. ........
- Wskaźnik przedstawiony na ilustracji powinien ........
- Cechą papieru sterylizacyjnego jest ........
- Po rozerwaniu zewnętrznej warstwy papieru sterylizacyjnego na strefie sterylnej pakiet należy ........
- Podczas dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjni-dezynfektorze zużywa się 20 ml środka dezynfekcyjnego na 1 litr wody. Podczas fazy dezynfekcji zużywane jest 6 litrów wody. Ile środka dezynfekcyjnego zużywa się podczas 50 cykli? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.18-SG-21.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: