LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 69837 - Które z narzędzi przedstawionych na ilustracjach należy poddać sterylizacji parą wodną?
 • Pytanie nr 69838 - Do dezynfekcji sprzętu z tworzyw sztucznych, mających bezpośredni kontakt z tkankami lub z układe...
 • Pytanie nr 69839 - Na ilustracji przedstawiono endoskop giętki podczas wykonywania
 • Pytanie nr 69840 - Na narzędziu przestawionym na ilustracji nie wystąpi korozja
 • Pytanie nr 69841 - Narzędzie chirurgiczne wielorazowego użycia z korozją naprężeniową należy
 • Pytanie nr 69842 - Które wyroby medyczne przedstawione na ilustracjach wymagają konserwacji olejem na bazie parafiny?
 • Pytanie nr 69843 - Test sprawności narzędzi chirurgicznych wykonuje się przed
 • Pytanie nr 69844 - Zgodnie z aktualnymi ogólnymi wytycznymi sterylizacji, ustanowionymi w 2017 roku, między użyciem ...
 • Pytanie nr 69845 - Wskaż rodzaj wózka wsadowego oraz parametry procesu dezynfekcji maszynowej silikonowego worka Amb...
 • Pytanie nr 69846 - Środek do płukania narzędzi przyspieszający suszenie, w procesie maszynowego mycia z dezynfekcją ...
 • Pytanie nr 69847 - Do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi należy stosować preparaty ...
 • Pytanie nr 69848 - Technika przez spryskiwanie preparatami alkoholowymi stosowana jest do dezynfekcji powierzchni
 • Pytanie nr 69849 - Do sporządzenia 8 litrów 2,5% roztworu roboczego należy użyć
 • Pytanie nr 69850 - Po zmieszaniu 10 ml koncentratu środka dezynfekcyjnego i 990 ml wody otrzymany roztwór będzie mia...
 • Pytanie nr 69851 - Zgodnie z klasyfikacją Spauldinga minimalny zakres działania biobójczego środka dezynfekcyjnego d...
 • Pytanie nr 69852 - Zgodnie z klasyfikacją Spauldinga, maski twarzowe do aparatów Ambu zaliczane są do wyrobów
 • Pytanie nr 69853 - Substancjami rozpuszczonymi w wodzie powodującymi korozję wżerową narzędzi chirurgicznych ze stal...
 • Pytanie nr 69854 - Wskaźnik chemiczny do kontroli parametrów dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze przedstawi...
 • Pytanie nr 69855 - Wskaż prawidłowe postępowanie z kontenerami poddawanymi procesowi mycia i dezynfekcji maszynowej.
 • Pytanie nr 69856 - Kontrola ramion spryskujących oraz stanu filtra na dnie komory dotyczy
 • Pytanie nr 69857 - Test z naniesioną substancją wskaźnikową symulującą zanieczyszczenia organiczne stosowany jest do...
 • Pytanie nr 69858 - Której zasady należy przestrzegać, przygotowując roztwór do mycia w myjni ultradźwiękowej?
 • Pytanie nr 69859 - Podczas dezynfekcji termicznej narzędzi krytycznych minimalna wartość A0 powinna wynosić
 • Pytanie nr 69860 - Wskaźnik przedstawiony na ilustracji powinien
 • Pytanie nr 69861 - Zmiennymi krytycznymi wymagającymi monitorowania dla sterylizacji nadtlenkiem wodoru są: czas, te...
 • Pytanie nr 69862 - Podstawową metodą wyjaławiania bielizny operacyjnej i narzędzi chirurgicznych jest sterylizacja
 • Pytanie nr 69863 - Nieprawidłowy wynik automatycznego testu szczelności sterylizatora parowego może wskazywać na
 • Pytanie nr 69864 - Wskaźniki chemiczne do określonych procedur badawczych należą do typu
 • Pytanie nr 69865 - Cechą papieru sterylizacyjnego jest
 • Pytanie nr 69866 - Wskaż opakowanie sterylizacyjne, w które należy zapakować zestaw narzędzi chirurgicznych steryliz...
 • Pytanie nr 69867 - Sprzęt medyczny zakwalifikowany do procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru należy zapakować
 • Pytanie nr 69868 - Do kontroli procesu sterylizacji parą wodną w przyrządzie testowym procesu umieszcza się wskaźnik...
 • Pytanie nr 69869 - W celu kontroli poprawności działania zgrzewarek do opakowań papierowo-foliowych zaleca się wykon...
 • Pytanie nr 69870 - Po rozerwaniu zewnętrznej warstwy papieru sterylizacyjnego na strefie sterylnej pakiet należy
 • Pytanie nr 69871 - Zgodnie z przedstawionym Holenderskim systemem oceny punktowej pakietów, pakiet zapakowany w ręka...
 • Pytanie nr 69872 - Zaleca się stosowanie wskaźników biologicznych do kontroli każdego wsadu w każdym cyklu w przypad...
 • Pytanie nr 69873 - Na ilustracji przedstawiono fragment
 • Pytanie nr 69874 - Nitrylowe jednorazowe rękawiczki z wydłużonym mankietem należy zakładać podczas
 • Pytanie nr 69875 - Podczas dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjni-dezynfektorze zużywa się 20 ml środka dezynfekcy...
 • Pytanie nr 69876 - Zestawy ginekologiczne zapakowano w 1 jedną warstwę papieru sterylizacyjnego i w 1 warstwę włókni...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ