LOGOWANIE

Kwalifikacja BD1 - STYCZEŃ 2021 (test 2)

(Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD1 - STYCZEŃ 2021 (test 2)':

- Na podstawie zamieszczonego fragmentu harmonogramu okresowej konserwacji zagęszczarki płytowej, oblicz, ile razy należy wymienić olej silnikowy w nowej maszynie w ciągu 25 dni roboczych, zakładając, że maszyna będzie pracowała bez przerw po 5 godzin dziennie. ........
- Czynności które należy kolejno wykonać po umieszczeniu zagęszczarki na poziomej nawierzchni, aby ją zatankować są następujące: ........
- Do sterowania i regulacji oraz zabezpieczenia układów hydraulicznych przed skutkami przeciążeń służą ........
- Przed rozpoczęciem czynności pielęgnacyjnych i konserwacyjnych urządzenia napędzanego dwusuwowym silnikiem gaźnikowym należy kolejno: ........
- Który osprzęt spycharki należy stosować do oczyszczania gruntu z krzewów, kamieni, korzeni i pni drzew? ........
- Jeżeli w trakcie wykonywania wykopu napływ wód gruntowych do wykopu jest bardzo intensywny i trzeba okresowo obniżyć zwierciadło wody gruntowej (ZWG) to w celu wytworzenia w rejonie tego wykopu leja depresyjnego należy zastosować ........
- Do wykonania podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym należy stosować ........
- Którą mieszankę mineralno-asfaltową wbudowuje się w konstrukcję nawierzchni drogi bez zagęszczenia walcami drogowymi? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO