LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2011


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2011':

- Które z wymienionych oznaczeń dotyczy twardości powierzchni? ........
- Krótkie kołki walcowe służące przeważnie do łączenia różnego rodzaju przegubów, to ........
- Na rysunku jest przedstawione połączenie ........
- Do nawęglania przeznaczona jest stal? ........
- Operacja wykonywana na wykrojniku pokazana na rysunku, to ........
- Urządzenie umożliwiające wykonanie na obrabiarce podziału obwodu koła na równe części, to ........
- Obróbka skrawaniem w czasie której narzędzie wykonuje ruch obrotowy, a obrabiany przedmiot przesuwa się prostoliniowo, to ........
- Urządzenie przedstawione na rysunku jest stosowane do badania ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2011