LOGOWANIE

Kwalifikacja Z11 - STYCZEŃ 2022

(Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z11 - STYCZEŃ 2022':

- Wystąpieniu próchnicy butelkowej u dziecka najskuteczniej zapobiega ........
- W pierwszych dniach życia noworodka dochodzi do fizjologicznego ubytku masy jego ciała, który powinien wynieść nie więcej niż ........
- Do oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku 0-3 lat należy wykorzystać ........
- W sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka, opiekunka zatrudniona w żłobku powinna ........
- Czas przechowywania świeżego mleka matki w lodówce (+4°C), rekomendowany przez Instytut Matki i Dziecka, wynosi do ........
- Charakterystycznymi objawami cukrzycy dziecięcej są: ........
- Dolegliwości występujące podczas ostrego zapalenia pęcherza moczowego u dziecka dwuletniego to: ........
- U prawidłowo rozwijającej się do 6. miesiąca życia dziewczynki nastąpił regres społeczny i psychomotoryczny, przestał zwiększać się obwód głowy, nastąpiła utrata celowego użycia rąk i stereotypie ruchowe. Objawy te wskazują na wystąpienie zespołu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: