LOGOWANIE

Kwalifikacja MED3 + MED14 - STYCZEŃ 2022


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED3 + MED14 - STYCZEŃ 2022':

- Afazja powoduje u pacjenta zaburzenia w zakresie ........
- U pacjentki, która uskarża się na występowanie zaparć, wzdęć i duszności oraz sygnalizuje lęk o życie, występują deficyty potrzeb: ........
- Największe deficyty w samodzielnym zaspokajaniu potrzeby odżywiania i wydalania występują u pacjenta, który ........
- Która grupa problemów może wystąpić u podopiecznego chorego na niewyrównaną cukrzycę typu 1? ........
- Podczas wykonywania toalety całego ciała pacjentce leżącej w łóżku, zgodnie z zasadami opiekun medyczny powinien ........
- Bezpośrednio po zakończeniu podawania przytomnemu pacjentowi pokarmu przez zgłębnik założony do żołądka należy ułożyć pacjenta w pozycji ........
- Która grupa czynności wykonywanych podczas ścielenia łóżka z obłożnie chorym narażonym na powstawanie odleżyn mają zastosowanie w ich profilaktyce? ........
- Podczas wykonywania mycia głowy i włosów osobie chorej i niesamodzielnej należy na zmoczone włosy nanieść szampon ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: