LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 72957 - Ograniczenie sprawności fizycznej u ludzi starszych wynika ze
 • Pytanie nr 72958 - Afazja powoduje u pacjenta zaburzenia w zakresie
 • Pytanie nr 72959 - W ocenie rozwoju zagrożenia odleżynami, według skali Norton, oprócz czynności zwieraczy cewki moc...
 • Pytanie nr 72960 - U pacjentki, która uskarża się na występowanie zaparć, wzdęć i duszności oraz sygnalizuje lęk o ż...
 • Pytanie nr 72961 - Pacjentka z nietrzymaniem moczu ma biegunkę. Nie sygnalizuje potrzeby wydalania, oddaje luźne, ob...
 • Pytanie nr 72962 - Największe deficyty w samodzielnym zaspokajaniu potrzeby odżywiania i wydalania występują u pacje...
 • Pytanie nr 72963 - W celu profilaktyki zapalenia płuc u pacjenta unieruchomionego w łóżku opiekun powinien
 • Pytanie nr 72964 - Która grupa problemów może wystąpić u podopiecznego chorego na niewyrównaną cukrzycę typu 1?
 • Pytanie nr 72965 - W planie opieki nad pacjentem z gorączką, który intensywnie poci się, należy uwzględnić między in...
 • Pytanie nr 72966 - Podczas wykonywania toalety całego ciała pacjentce leżącej w łóżku, zgodnie z zasadami opiekun me...
 • Pytanie nr 72967 - Pacjentowi z zaburzeniami rytmu serca pomiar tętna należy wykonywać przez
 • Pytanie nr 72968 - Bezpośrednio po zakończeniu podawania przytomnemu pacjentowi pokarmu przez zgłębnik założony do ż...
 • Pytanie nr 72969 - W celu ułatwienia rozpoczęcia mikcji pacjentce unieruchomionej w łóżku opiekun powinien
 • Pytanie nr 72970 - Która grupa czynności wykonywanych podczas ścielenia łóżka z obłożnie chorym narażonym na powstaw...
 • Pytanie nr 72971 - W profilaktyce wystąpienia odparzeń opiekun medyczny bezpośrednio po umyciu ciała pacjenta powini...
 • Pytanie nr 72972 - Podczas wykonywania mycia głowy i włosów osobie chorej i niesamodzielnej należy na zmoczone włosy...
 • Pytanie nr 72973 - W której kolejności należy prawidłowo zdjąć i założyć pacjentce z niedowładem prawej kończyny gór...
 • Pytanie nr 72974 - Które materiały chłonne przed założeniem pacjentowi należy aktywować przez pociągnięcie i skręcen...
 • Pytanie nr 72975 - Pacjentowi leżącemu na plecach jednoczęściowy worek stomijny należy odklejać od
 • Pytanie nr 72976 - W przypadku wykonywania okładu zimnego (wysychającego) należy flanelę lub gazę zamoczyć
 • Pytanie nr 72977 - W której pozycji należy ułożyć podopieczną praworęczną, aby mogła samodzielnie założyć czopek?...
 • Pytanie nr 72978 - W profilaktyce odleżyn u pacjenta z BMI 16,5 unieruchomionego w łóżku opiekun medyczny powinien k...
 • Pytanie nr 72979 - W jakiej pozycji należy ułożyć pacjentkę, u której występują wymioty, aby była dla niej bezpieczn...
 • Pytanie nr 72980 - Asekurując podczas spaceru pacjenta z niedowładem połowiczym prawostronnym opiekun powinien znajd...
 • Pytanie nr 72981 - Które działania należy uwzględnić w usprawnianiu ruchowym przebywającej w środowisku domowym podo...
 • Pytanie nr 72982 - W celu umożliwienia spożycia posiłku pacjentowi, u którego występują nasilone zawroty głowy, osła...
 • Pytanie nr 72983 - Temperaturę wody przeznaczonej do wykonania toalety krocza pacjentce z porażeniem czterokończynow...
 • Pytanie nr 72984 - O której sytuacji występującej u pacjenta opiekun medyczny powinien pilnie poinformować pielęgnia...
 • Pytanie nr 72985 - Brudną bieliznę pościelową pacjenta hospitalizowanego na oddziale chorób wewnętrznych z powodu za...
 • Pytanie nr 72986 - Podstawowym prawem pacjenta, korzystającego ze świadczeń medycznych, jest prawo do
 • Pytanie nr 72987 - Pacjentkę samodzielną w wykonywaniu czynności samoobsługowych, u której występują nawracające zak...
 • Pytanie nr 72988 - Który środek należy zastosować do pędzlowania jamy ustnej u ciężko chorego podopiecznego?
 • Pytanie nr 72989 - W opiece nad podopieczną z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą należy uwzględnić między innymi sto...
 • Pytanie nr 72990 - Podopiecznej po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego podczas wykonywania czynności samoobsłu...
 • Pytanie nr 72991 - W jaki sposób należy pomóc przebywającej w środowisku domowym chorej na cukrzycę podopiecznej, kt...
 • Pytanie nr 72992 - Podopiecznej, która pasjonuje się literatura, a przed chorobą tańczyła i śpiewała w amatorskim ze...
 • Pytanie nr 72993 - Podopiecznego z utrudnionym połykaniem i tendencją do krztuszenia się, podczas podawania płynów n...
 • Pytanie nr 72994 - Pacjentka z reumatoidalnym zapaleniem stawów i zaburzeniami pamięci krótkotrwałej została przyjęt...
 • Pytanie nr 72995 - W sytuacji, gdy przebywający w środowisku domowym samotny podopieczny z wyłonioną przetoką jelita...
 • Pytanie nr 72996 - Do którego worka foliowego opiekun medyczny powinien wyrzucić zużyte pieluchomajtki pacjenta z za...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ