LOGOWANIE

Kwalifikacja SPO4 - CZERWIEC 2022

(Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja SPO4 - CZERWIEC 2022':

- Bliskość matki podczas karmienia piersią zaspokaja u dziecka potrzebę ........
- Do mycia twarzy noworodka należy użyć ........
- W celu wykonania toalety jamy ustnej dziecka, opiekunka powinna nałożyć na szczoteczkę porcję pasty do zębów wielkości ........
- Dziecko z masą urodzeniową 3 200 g, po ukończeniu dwunastego miesiąca życia, zgodnie z normami rozwoju fizycznego, powinno ważyć około ........
- Zgodnie z zaleceniami żywieniowymi Instytutu Matki i Dziecka, drobno posiekane pokarmy oraz miękkie produkty podawane do rączki można wprowadzić do diety prawidłowo rozwijającego się niemowlęcia w wieku ........
- Które wymagania lokalowe powinien spełniać klub dziecięcy, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3? ........
- Z diety dziecka chorego na fenyloketonurię należy bezwzględnie wykluczyć ........
- Dziecko z ospą wietrzną należy kąpać w wodzie z dodatkiem ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: