LOGOWANIE

Kwalifikacja MED9 - STYCZEŃ 2022

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED9 - STYCZEŃ 2022':

- Niewielka ilość etanolu 96% v/v jest niezbędna podczas rozdrabniania w moździerzu ........
- Opis sporządzania roztworu zasadowego octanu glinu w Farmakopei Polskiej znajduje się w dziale monografii ........
- Zamiana fenobarbitalu na fenobarbital sodowy jest konieczna przy sporządzaniu ........
- Oblicz ilość etanolu 96% v/v, którą należy użyć do sporządzenia leku według zamieszczonej recepty. ........
- Podczas sporządzania wody miętowej olejek eteryczny należy ........
- Valerianae rad. decoct. należy sporządzić ........
- W celu sporządzenia na ciepło maści zawierającej sulfobituminian amonu, należy tę substancję odważyć ........
- Który lek wymaga sporządzania w warunkach aseptycznych? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: