LOGOWANIE

Kwalifikacja MS17 - STYCZEŃ 2022

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS17 - STYCZEŃ 2022':

- Opis sporządzania roztworu zasadowego octanu glinu w Farmakopei Polskiej znajduje się w dziale monografii ........
- Oblicz ilość trituracji Extr. Belladonnae sicc., którą należy odważyć w celu sporządzenia leku według zamieszczonej recepty. ........
- W celu sporządzenia na ciepło maści zawierającej sulfobituminian amonu, należy tę substancję odważyć ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Aminofilina jest preparatem stanowiącym połączenie ........
- Lekiem aptecznym jest ........
- Ile wynosi stężenie etakrydyny mleczanu w leku recepturowym zgodnie z zamieszczoną receptą? ........
- Częstym działaniem niepożądanym omeprazolu jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.17-SG-22.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: