LOGOWANIE

Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2021

(Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2021':

- W sieci wodociągowej rury PE 90 mm łączy się przy użyciu ........
- Do wykonania połączeń w technice lutowania instalacji wody zimnej z rur miedzianych, stosuje się ........
- Jaką średnicę ma przewód odpływowy instalacji kanalizacyjnej na przedstawionym rysunku? ........
- W sieci gazowej do łączenia rur stalowych czarnych przewodowych o średnicy DN 400 stosowane są połączenia ........
- Na przedstawionym schemacie instalacji gazu płynnego cyfrą 3 oznaczono ........
- Przyrząd przedstawiony na ilustracji stosowany jest do pomiaru ........
- Jeżeli po nagrzaniu wody w przewodach instalacji centralnego ogrzewania tynk wokół rur przechodzących przez ścianę zaczyna pękać i odpadać to należy ........
- Jeżeli kanał wentylacyjny o przekroju prostokątnym jest łączony za pomocą kołnierzy, to do jego demontażu należy użyć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: BD.05-SG-21.06