LOGOWANIE

Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011':

- Na rysunku przedstawiono fragment przekroju stropu ........
- Materiały termoizolacyjne charakteryzują się dużą ........
- Mur pruski, to rodzaj ściany, której szkielet wykonany jest ........
- Organizując teren budowy osiedla domów jednorodzinnych należy przewidzieć usytuowanie ........
- Urządzenia umożliwiające transport materiałów budowlanych wyłącznie w pionie, to ........
- Worki z gipsem na budowie należy przechowywać ........
- Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca ........
- Na którym rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne kanału spalinowego? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2011