LOGOWANIE

Kwalifikacja A60 - STYCZEŃ 2022

(Wykonywanie badań analitycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A60 - STYCZEŃ 2022':

- W jakim stosunku molowym reaguje EDTA z jonami Zn2+? ........
- W tabeli przedstawiono charakterystykę ........
- Zamieszczony opis definiuje wskaźniki stosowane w miareczkowaniu ........
- Na rysunku przedstawiony jest schemat elektrody ........
- Którą właściwość fizyczną substancji można wyznaczyć za pomocą przyrządu przedstawionego na rysunku? ........
- Do roztworzenia mosiądzu (stopu miedzi) należy użyć kwasu ........
- Wykonano jodometryczne oznaczenie zawartości kwasu askorbinowego dla 4 próbek tabletek witaminy C, uzyskując wyniki. Na podstawie informacji zawartych w opisie i wyników analizy można stwierdzić, że zawartość witaminy C ........
- Na rysunku przedstawiono schemat aparatury do oznaczania w wodzie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: A.60-SG-22.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: