LOGOWANIE

Kwalifikacja B8 + B9 - CZERWIEC 2022


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B8 + B9 - CZERWIEC 2022':

- Fragment sieci wodociągowej przedstawiony na ilustracji wykonano w technologiach skręcania kołnierzowego oraz ........
- Które prace wykonuje się bezpośrednio przed oddaniem przewodu rozdzielczego sieci wodociągowej do eksploatacji? ........
- Aby umożliwić naprawę armatury czerpalnej, należy w instalacji wodociągowej zamontować zawór ........
- W instalacji wodociągowej przewody CPVC łączy się w technologii ........
- Oblicz spadek dna kanału między punktami A i B wiedząc, że długość kanału na tym odcinku wynosi 9 m. Rzędna dna kanału wynosi odpowiednio w punkcie A = 94,67 m n.p.m., a w punkcie B = 94,31 m n.p.m. ........
- Zasuwa burzowa zamontowana na przyłączu kanalizacyjnym ........
- Minimalna średnica podejścia kanalizacyjnego do montażu miski ustępowej wynosi ........
- Bezwykopowa metoda renowacji sieci kanalizacyjnej polega na ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO