LOGOWANIE

Kwalifikacja R21 + R22 - CZERWIEC 2011


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R21 + R22 - CZERWIEC 2011':

- Parter wodny, to ........
- Ogród dydaktyczny, w którym gromadzi się tylko rośliny drzewiaste ozdobne w celach naukowych, to ogród ........
- Długie, wiotkie pędy i organy czepne wytwarzają ........
- Zmiana zabarwienia roślin na fioletowo-purpurowe oraz ich słabszy wzrost świadczą o niedoborze w glebie ........
- Nawozy zawierające w swoim składzie związek chemiczny zapisany symbolem K2O są zaliczane do grupy nawozów ........
- Które szkodniki powodują silne pofałdowanie wierzchołkowych liści roślin? ........
- Na planie przedstawiono ogród zaprojektowany w stylu ........
- Zieleńce osiedlowe są zakładane na powierzchni ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja R21 + R22 - CZERWIEC 2011