LOGOWANIE

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZUTESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉 (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:

Zakres wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci w zawodzie technik architektury krajobrazu. Absolwent powinien umie膰:

 • czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych
 • stosowa膰 nazwy, definicje, poj臋cia i okre艣lenia u偶ywane w architekturze krajobrazu;
 • klasyfikowa膰 rodzaje obiekt贸w architektury krajobrazu;
 • rozpoznawa膰 grupy, gatunki i odmiany ro艣lin ozdobnych na podstawie cech morfologicznych;
 • rozr贸偶nia膰 czynniki siedliska i zabiegi uprawowe wp艂ywaj膮ce na wzrost, rozw贸j i plonowanie ro艣lin ozdobnych;
 • rozpoznawa膰 nawozy i 艣rodki ochrony ro艣lin oraz sposoby ich stosowania w produkcji ro艣lin ozdobnych;
 • rozpoznawa膰 chwasty, szkodniki oraz choroby ro艣lin ozdobnych;
 • rozr贸偶nia膰 style architektoniczne w sztuce ogrodowej kszta艂tuj膮ce si臋 w r贸偶nych okresach historycznych;
 • wskazywa膰 zasady sporz膮dzania inwentaryzacji terenu oraz projekt贸w obiekt贸w architektury krajobrazu i element贸w architektury ogrodowej;
 • rozr贸偶nia膰 elementy architektury i wyposa偶enia teren贸w zieleni oraz zasady ich konserwacji;
 • interpretowa膰 dokumentacj臋 projektowo-techniczn膮 dla poszczeg贸lnych etap贸w realizacji projekt贸w obiekt贸w architektury krajobrazu;
 • identyfikowa膰 zasady urz膮dzania, piel臋gnowania i eksploatacji obiekt贸w architektury krajobrazu;
 • rozr贸偶nia膰 pojazdy, maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia stosowane w produkcji ro艣lin ozdobnych oraz urz膮dzaniu i piel臋gnowaniu obiekt贸w architektury krajobrazu.
 • przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne,
 • dobiera膰 technologie produkcji ro艣lin ozdobnych do warunk贸w przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa ogrodniczego;
 • dobiera膰 gatunki i odmiany ro艣lin ozdobnych do rodzaju teren贸w zieleni;
 • dobiera膰 elementy architektury i wyposa偶enia teren贸w zieleni do rodzaju teren贸w zieleni;
 • dobiera膰 przyrz膮dy i narz臋dzia geodezyjne do pomiar贸w sytuacyjnych i wysoko艣ciowych;
 • oblicza膰 obj臋to艣ci mas ziemnych przy pracach zwi膮zanych z ukszta艂towaniem terenu;
 • dobiera膰 materia艂y budowlane w projektowaniu element贸w architektury krajobrazu;
 • dobiera膰 metody i techniki do zak艂adania i piel臋gnowania obiekt贸w architektury krajobrazu;
 • dobiera膰 pojazdy, maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do urz膮dzania i piel臋gnowania obiekt贸w architektury krajobrazu;
 • analizowa膰 sporz膮dzon膮 dokumentacj臋 techniczn膮 w poszczeg贸lnych etapach projektowania, urz膮dzania i piel臋gnacji obiekt贸w architektury krajobrazu;
 • stosowa膰 informacje zawarte w normach, instrukcjach i przepisach dotycz膮cych projektowania, urz膮dzania i piel臋gnowania obiekt贸w architektury krajobrazu;
 • analizowa膰 sporz膮dzone kosztorysy na wykonanie prac zwi膮zanych z projektowaniem, urz膮dzaniem i piel臋gnowaniem obiekt贸w architektury krajobrazu.
 • bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, 
 • stosowa膰 przepisy prawa budowlanego, ochrony 艣rodowiska, bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo偶arowej;
 • wskazywa膰 zagro偶enia dla zdrowia cz艂owieka i 艣rodowiska wyst臋puj膮ce podczas wykonywania prac zwi膮zanych z urz膮dzaniem i piel臋gnowaniem obiekt贸w architektury krajobrazu;
 • stosowa膰 procedury post臋powania w razie wypadku;
 • wskazywa膰 sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu podczas wykonywania prac zwi膮zanych z urz膮dzaniem i piel臋gnowaniem obiekt贸w architektury krajobrazu.