LOGOWANIE

Kwalifikacja MED9 - STYCZEŃ 2023

(Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED9 - STYCZEŃ 2023':

- W celu sporządzenia lege artis maści, zgodnie z zamieszczoną receptą, należy ........
- W jakim celu w procesie wytwarzania tabletek dodaje się substancje rozsadzające? ........
- Lekiem w postaci emulsji jest ........
- Co oznacza skrót trit. w tłumaczeniu na język polski? ........
- Podczas sporządzania leku zgodnie z podaną receptą występuje niezgodność ........
- Oblicz dawkę jednorazową jodku potasu, którą przyjmie pacjent zażywając miksturę zgodnie z zaleceniem zamieszczonym w podanej recepcie, przy założeniu, że masa jednej łyżki wynosi 17,0 g. ........
- Oblicz masę oleju kakaowego (nie uwzględniając strat technologicznych) potrzebną do sporządzenia leku według podanej recepty, jeżeli współczynnik wyparcia dla papaweryny chlorowodorku wynosi 0,7, a rzeczywista pojemność formy czopkowej wynosi 2,05 g. ........
- W celu wprowadzenia mocznika do podłoża maściowego złożonego z wazeliny białej i lanoliny należy rozpuścić go ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: