LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - CZERWIEC 2011

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - CZERWIEC 2011':

- Narażenie złożone - to narażenie zawodowe pracownika na działanie ........
- Ryzyko akceptowalne to ryzyko ........
- Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (progowe) ustala się dla niektórych ........
- Podczas wykonywania prac w podparciu na słupach, masztach, kominach itp. pracownikowi należy zapewnić ........
- Stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu ........
- W wyniku przeprowadzonych pomiarów na stanowisku spawacza określono jego kontakt z dymami tlenków żelaza, manganu oraz azotu. Określono średnie stężenie ważone każdej z tych substancji i obliczono krotność przekroczenia NDS, dodając do siebie otrzymane wyniki zgodnie z zasadą sumowania działania toksycznego. Otrzymany wynik świadczy o ........
- Na stanowisku pracy dokonano identyfikacji czynników zagrażających bezpieczeństwu pracy. Są to między innymi: wymuszona pozycja ciała, praca zmianowa, stres. Do jakiej grupy zalicza się wymienione czynniki? ........
- W zakładzie pracy, w którym większość zatrudnionych pracowników stanowiły osoby z długoletnim stażem przez cały czas pracujące na starym sprzęcie, wprowadzono nowe maszyny. W celu zapewnienia bezpieczeństwa proponuje się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: