LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM2 - TEST WIEDZY NR 4

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:UWAGA: Testy wiedzy pozwalają sprawdzić wiadomości związane z daną kwalifikacją. Mogą być traktowane jako próbne egzaminy zawodowe, ale zawierają mniej ilustracji, opisów, tabel itp.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM2 - TEST WIEDZY NR 4':

- Oblicz wartość rezystancji R, jeżeli prąd płynący przez nią wynosi 0.5A, a napięcie na niej to 10V. ........
- Rozważmy układ dwóch cewek o indukcyjnościach L1=2H i L2=3H połączonych szeregowo. Jaką wartość ma indukcyjność zastępcza? ........
- Rozważmy poniższą tabelę opisującą charakterystyki trzech diod.

Która dioda ma największą barierę potencjału? ........
- Podczas montażu układu elektronicznego, zauważyłeś, że jeden z elementów nie działa poprawnie. Jakie jest najważniejsze działanie, które należy podjąć przed rozpoczęciem naprawy? ........
- Podczas wyznaczania trasy przewodów dla instalacji monitoringu, zauważasz, że musisz przeprowadzić kabel przez ścianę nośną. Jakie działanie podejmiesz? ........
- Podczas instalacji systemu kontroli dostępu do budynku, zauważasz, że drzwi wejściowe są wykonane z metalu. Jakie działanie podejmiesz? ........
- Podczas wykonywania pomiarów w instalacji urządzeń elektronicznych zauważyłeś, że prąd płynący przez jeden z elementów jest znacznie wyższy niż przewidziane wartości. Jakie jest najbardziej prawdopodobne miejsce wystąpienia usterki? ........
- Zidentyfikuj typ wzmacniacza na podstawie poniższego schematu: ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: