LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 76452 - Oblicz wartość rezystancji R, jeżeli prąd płynący przez nią wynosi 0.5A, a napięcie na niej to 10...
 • Pytanie nr 76464 - Rozważmy układ dwóch cewek o indukcyjnościach L1=2H i L2=3H połączonych szeregowo. Jaką wartość m...
 • Pytanie nr 76465 - Załóżmy, że mamy kondensator o pojemności C=4µF naładowany do napięcia U=12V. Oblicz energię zgro...
 • Pytanie nr 76466 - Rozważmy poniższą tabelę opisującą charakterystyki trzech diod. DiodaNapięcie przewodzenia [V]...
 • Pytanie nr 76483 - Rozpatrujesz poniższą tabelę, która przedstawia wyniki pomiarów rezystancji na różnych etapach mo...
 • Pytanie nr 76492 - Podczas montażu układu elektronicznego, zauważyłeś, że jeden z elementów nie działa poprawnie. Ja...
 • Pytanie nr 76497 - Podczas symulacji działania układu elektronicznego w programie LTspice, otrzymujesz wyniki, które...
 • Pytanie nr 76499 - Rozważ następujący fragment kodu używanego w programie do symulacji układów elektronicznych: ...
 • Pytanie nr 76507 - Zidentyfikuj klasę szczelności urządzenia elektronicznego, które jest oznaczone symbolem "IP68".
 • Pytanie nr 76511 - Jaki poziom ochrony przed działaniem wody zapewnia urządzenie elektroniczne oznaczone jako "IPX8"?
 • Pytanie nr 76512 - Podczas wyznaczania trasy przewodów dla instalacji monitoringu, zauważasz, że musisz przeprowadzi...
 • Pytanie nr 76514 - Podczas instalacji systemu kontroli dostępu do budynku, zauważasz, że drzwi wejściowe są wykonane...
 • Pytanie nr 76530 - Podczas wykonywania pomiarów w instalacji urządzeń elektronicznych zauważyłeś, że prąd płynący pr...
 • Pytanie nr 82579 - Rozważ prostownik jednopołówkowy z opornikiem obciążeniowym. Jakie jest napięcie na oporniku, gdy...
 • Pytanie nr 82580 - Zidentyfikuj typ wzmacniacza na podstawie poniższego schematu: Vcc | | R1 | ...
 • Pytanie nr 82581 - Wskaż, który z poniższych układów jest najczęściej stosowany jako stabilizator napięcia w układac...
 • Pytanie nr 82587 - Rozważ następujący układ wzmacniacza operacyjnego: Typ wzmacniacza operacyjnegoPodłączenie Ni...
 • Pytanie nr 82589 - Rozważ poniższą tabelę prawdy dla układu logicznego: A B Y 0 ...
 • Pytanie nr 82592 - Rozważ układ logiczny NAND. Jaki stan na wyjściu generuje ten układ, gdy wszystkie wejścia są w s...
 • Pytanie nr 82615 - Przyjrzyj się poniższej tabeli przedstawiającej różne typy lutów i ich temperatury topnienia. Jak...
 • Pytanie nr 82616 - Co powinieneś zrobić po wylutowaniu elementu przewlekanej z płytki drukowanej?
 • Pytanie nr 82626 - Podczas montażu układu na płytce drukowanej, musisz zwracać uwagę na rozmieszczenie i położenie e...
 • Pytanie nr 82631 - Przygotowujesz się do demontażu urządzenia elektronicznego. Które narzędzie jest najmniej odpowie...
 • Pytanie nr 82633 - Podczas montażu układu elektronicznego zauważyłeś, że jeden z elementów jest uszkodzony. Jakie są...
 • Pytanie nr 82634 - Przyjrzysz się poniższej tabeli przedstawiającej specyfikacje pewnego elementu elektronicznego: ...
 • Pytanie nr 82636 - Podczas demontażu urządzenia elektronicznego odkryłeś, że jeden z rezystorów jest uszkodzony. Jak...
 • Pytanie nr 82637 - Podczas naprawy urządzenia elektronicznego musisz wymienić pewien element. Jakie informacje powin...
 • Pytanie nr 82643 - Podczas demontażu starego telewizora LED, napotkałeś na różne elementy, które mogą być poddane re...
 • Pytanie nr 82657 - Przygotowujesz się do instalacji urządzenia elektronicznego. Oto tabela z wymiarami przewodów: ...
 • Pytanie nr 82670 - Podczas instalacji systemu monitoringu CCTV, musisz zdecydować, gdzie umieścić rejestrator cyfrow...
 • Pytanie nr 82674 - Podczas montażu urządzenia elektronicznego zauważasz, że dokumentacja jest niejednoznaczna i nie ...
 • Pytanie nr 82677 - Podczas instalacji systemu monitoringu, zauważasz, że obraz z jednej z kamer jest nieostry. Co po...
 • Pytanie nr 91155 - Jaka jest funkcja bramki NOR?
 • Pytanie nr 91156 - Jeżeli na wejściach bramki NAND mamy wartości 1 i 1, jaka będzie wartość na wyjściu?
 • Pytanie nr 106365 - Rozważ czwórnik o parametrach Y11=1, Y12=0, Y21=0, Y22=1. Jakie jest prawidłowe stwierdzenie doty...
 • Pytanie nr 106374 - Podczas instalacji urządzenia elektronicznego odkryłeś, że niektóre kable są źle podpisane. Jakie...
 • Pytanie nr 106380 - Podczas montażu i instalowania układów elektronicznych, do której grupy należy multimetr, który j...
 • Pytanie nr 106382 - Podczas diagnozowania usterki w instalacji domofonowej, zauważyłeś, że po naciśnięciu przycisku d...
 • Pytanie nr 106385 - Podczas diagnozowania usterki w systemie kontroli dostępu, zauważyłeś, że drzwi nie otwierają się...
 • Pytanie nr 109766 - Załóżmy, że mamy prosty obwód elektryczny składający się z jednego rezystora o wartości 5 Ohmów i...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ