LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2012

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2012':

- Miejsca w przestrzennej strukturze stanowiska pracy, z którymi operator wchodzi w kontakt dotykowy, np. narzędzia, elementy sterownicze w ergonomii, nazywa się ........
- Jakim znakiem powinien być oznaczony każdy wyrób finalny wprowadzony do obrotu handlowego na rynku Wspólnoty Europejskiej? ........
- Który z rysunków jest rysunkiem montażowym? ........
- Na którym rysunku przedmiot został poprawnie zwymiarowany? ........
- Pracodawca ma obowiązek skierować osobę przyjmowaną do pracy na badania lekarskie ........
- Pracownicy, upoważnieni do wykonywania robót budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych, ........
- W 2008 roku najmniej poszkodowanych w wypadkach przy pracy było ........
- Szpital Miejski został oddany do użytku 25 lipca 2009 roku. Korzystając z wyciągu z rozporządzenia określ kiedy powinna być założona książka obiektu budowlanego dla tego obiektu. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: