LOGOWANIE

Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - STYCZEŃ 2012


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - STYCZEŃ 2012':

- Na rysunku, przedstawiającym wiązar jednowieszakowy, cyfrą 1 oznaczono ........
- Na rysunku przedstawiono fragment schodów żelbetowych monolitycznych ........
- Do budowy fundamentów nie należy stosować materiałów o dużej ........
- Na rysunku przedstawiono schody ........
- Rysunek przedstawia etapy wykonywania pala ........
- Ażurowe ogrodzenie placu budowy należy wykonywać ........
- Osobą odpowiedzialną za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie jest ........
- Na rysunku przedstawiono schemat tymczasowych dróg na budowie o układzie ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - STYCZEŃ 2012