LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - STYCZEŃ 2011


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - STYCZEŃ 2011':

- Symbol przedstawiony na rysunku stosowany jest do oznaczania tranzystora ........
- Na rysunku przedstawiono budowę ........
- Który silnik indukcyjny oznaczany jest za pomocą przedstawionego na rysunku symbolu graficznego? ........
- Na rysunku przedstawiono schemat elektryczny ........
- Jaką rolę pełni w zasilaczu napięciowym układ stabilizacji? ........
- W przedstawionym na schemacie urządzeniu zadaniem transformatora T1 jest ........
- Rozwarcie styku 1-2, z jednoczesnym zwarciem styku 1-3 łącznika S3, spowoduje ........
- Wartość rezystancji zastępczej RAB dla przedstawionego na rysunku zestawu połączonych rezystorów: R1 = 50 Ω; R2 = 100 Ω; R3 = 100 Ω; R4 = 50 Ω wynosi ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: