LOGOWANIE

Kwalifikacja SPC2 - TEST WIEDZY NR 2

(Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:UWAGA: Testy wiedzy pozwalają sprawdzić wiadomości związane z daną kwalifikacją. Mogą być traktowane jako próbne egzaminy zawodowe, ale zawierają mniej ilustracji, opisów, tabel itp.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja SPC2 - TEST WIEDZY NR 2':

- Poniżej przedstawiono tabelę z informacjami o czterech różnych gospodarstwach. Wybierz gospodarstwo, które najprawdopodobniej spełnia kryteria rolnictwa ekologicznego. ........
- Podczas produkcji serów dochodzi do procesu fermentacji. Określ, które z poniższych zdań prawidłowo opisuje ten proces. ........
- Na podstawie powyższej tabeli, wskaż jaką zmianę biochemiczną podlega chleb podczas produkcji. ........
- Rozważ następujące metody utrwalania żywności: pasteryzacja, konserwowanie, suszenie i fermentacja. Powiąż każdą z nich z odpowiednim typem utrwalania, korzystając z poniższej tabeli: Które z poniższych zestawień jest prawidłowe? ........
- Jesteś odpowiedzialny za maszynę do pakowania produktów spożywczych. Zauważasz, że maszyna zaczęła pracować wolniej i czasami zatrzymuje się. Co powinieneś zrobić? ........
- Załóż, że maszyna do produkcji ciastek ma następujące parametry:

Jeżeli chcesz zwiększyć produkcję, ale nie zmieniając jakości ciastek, co powinieneś zrobić? ........
- Załóżmy, że masz do dyspozycji następujące przyrządy kontrolno-pomiarowe: termometr, higrometr i manometr. Który z nich wykorzystasz do monitorowania wilgotności powietrza w magazynie? ........
- Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, który z poniższych elementów jest wymagany dla operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO