LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2012


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2012':

- Określona ilość towarów znajdująca się w przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw, która nie jest wykorzystywana w danym momencie, lecz przeznaczona do późniejszego przetworzenia lub sprzedaży, to ........
- Zlecanie na stałe obcemu przedsiębiorstwu wykonania czynności produkcyjnych bądź usługowych, które dotychczas wykonywano w obrębie własnego przedsiębiorstwa nazywa się ........
- Ogół czynności wykonywanych przez wyznaczoną grupę pracowników mających na celu zapewnienie klientom dostępu do towarów w wymaganej jakości, ilości, miejscu i terminie, odbywa się w ramach ........
- Część rachunkowości, której zadaniem jest interpretowanie i przekazywanie informacji kierownictwu przedsiębiorstwa w zakresie organizacji pracy i realizacji zadań gospodarczych nazywamy ........
- Koncepcją "szybkiej reakcji" obsługi logistycznej klienta jest ........
- Rysunek przedstawia transport szynowo-drogowy z wykorzystaniem wagonów ........
- Transport wewnętrzny polegający na przemieszczaniu, pakowaniu i magazynowaniu materiałów w każdej postaci jest stosowany ........
- Czynności umieszczania towarów w magazynie i ich przechowywanie w sposób usystematyzowany nazywamy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: