LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2012

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 11251 - Zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i towarów przy użyciu odpowiednich środków, t...
 • Pytanie nr 11252 - Określona ilość towarów znajdująca się w przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw, która nie jest wy...
 • Pytanie nr 11253 - Zbiór procedur dotyczących przetwarzania danych komputerowych, zarządzania bazami danych oraz urz...
 • Pytanie nr 11254 - Zlecanie na stałe obcemu przedsiębiorstwu wykonania czynności produkcyjnych bądź usługowych, któr...
 • Pytanie nr 11255 - Elektroniczną bazę danych umożliwiającą wymianę standardowych dokumentów zapewnia system
 • Pytanie nr 11256 - Ogół czynności wykonywanych przez wyznaczoną grupę pracowników mających na celu zapewnienie klien...
 • Pytanie nr 11257 - Planując potransakcyjne elementy obsługi klienta, należy uwzględnić
 • Pytanie nr 11258 - Część rachunkowości, której zadaniem jest interpretowanie i przekazywanie informacji kierownictwu...
 • Pytanie nr 11259 - Koszty utrzymania magazynu zalicza się do
 • Pytanie nr 11260 - Koncepcją "szybkiej reakcji" obsługi logistycznej klienta jest
 • Pytanie nr 11261 - Przedsiębiorstwo świadczące szeroki zakres usług logistycznych, najczęściej w formie pakietów obe...
 • Pytanie nr 11262 - Rysunek przedstawia transport szynowo-drogowy z wykorzystaniem wagonów
 • Pytanie nr 11263 - Rysunek przedstawia transport multimodalny w komunikacji miejskiej. Stosując tę formę transportu,...
 • Pytanie nr 11264 - Transport wewnętrzny polegający na przemieszczaniu, pakowaniu i magazynowaniu materiałów w każdej...
 • Pytanie nr 11265 - Podczas załadunku przestrzeń ładunkową pojazdu z wnętrzem hali magazynu łączy
 • Pytanie nr 11266 - Czynności umieszczania towarów w magazynie i ich przechowywanie w sposób usystematyzowany nazywam...
 • Pytanie nr 11267 - Rysunek przedstawia załadunek towarów na samochód za pomocą wózka widłowego
 • Pytanie nr 11268 - Oblicz liczbę sztuk zamówionego przez odbiorcę towaru, jeżeli w magazynie dostawcy znajduje się 2...
 • Pytanie nr 11269 - Tabela przedstawia wartość przesyłek doręczonych przez przedsiębiorstwo kurierskie w roku 2011. W...
 • Pytanie nr 11270 - Przedstawiony na rysunku znak ostrzegawczy umieszczony na opakowaniu informuje o tym, że przesyłk...
 • Pytanie nr 11271 - Przedstawiony na rysunku znak umieszczony na opakowaniu transportowym oznacza, że nie należy
 • Pytanie nr 11272 - Zestaw instrukcji znajdujących się na nośniku elektronicznym umożliwiających pracę elektroniczneg...
 • Pytanie nr 11273 - Zapas materiałów w łańcuchu logistycznym jest składowany w różnych postaciach. W przypadku materi...
 • Pytanie nr 11274 - W celu wykrycia trwałych zmian podczas popytu na dany produkt lub usługę stosuje się analizę
 • Pytanie nr 11275 - W przypadku poważnych poparzeń ciała, które charakteryzują się martwicą, czyli zniszczeniem wszys...
 • Pytanie nr 11276 - Zlecone czynności zapisane w dokumencie przedstawionym na rysunku dotyczą prac wykonywanych w
 • Pytanie nr 11277 - Przedstawiony harmonogram czasu pracy kierowców ilustruje liczbę kursów realizowanych przez przed...
 • Pytanie nr 11278 - W ramach systemu ekologicznego "czystej produkcji przez ruch" nie należy prowadzić działań, które...
 • Pytanie nr 11279 - Który z przedstawionych ekoznaków informuje, że opakowanie nadaje się do ponownego przetworzenia?...
 • Pytanie nr 11280 - Roczne koszty magazynowania wynoszą 156 000 zł. Ile wynosi koszt przejścia palety przez magazyn, ...
 • Pytanie nr 11281 - Zakład produkujący komputery przenośne otrzymał zamówienie na wykonanie 60 szt. komputerów. Ustal...
 • Pytanie nr 11282 - Wykres przedstawia rodzaje ładunków i ich udziały w ogólnej masie przewożonych ładunków. Do oblic...
 • Pytanie nr 11283 - Jeżeli list przewozowy zawiera informację "1098 ALKOHOL ALLILOWY, 6.1, i ADR", dotyczącą przewożo...
 • Pytanie nr 11284 - Koszty składowania oraz koszty manipulacji zapasów w magazynie należą do kosztów
 • Pytanie nr 11285 - Przedstawiony na rysunku fragment dokumentu "Karnet TIR". Dokument ten stosowany jest w międzynar...
 • Pytanie nr 11286 - Oblicz, ile wynosi jednostkowy koszt utrzymania powierzchni magazynowej w skali roku, jeżeli powi...
 • Pytanie nr 11287 - W magazynie pracuje 5 pracowników. Oblicz, ile wynosi średni koszt zatrudnienia 1 pracownika w sk...
 • Pytanie nr 11288 - System dostaw ładunków, który nie obejmuje dodatkowych czynności ładunkowych i procesów składowan...
 • Pytanie nr 11289 - Strategia SCM (Supply Chain Management), której celem jest tworzenie partnerskich więzi pomiędzy ...
 • Pytanie nr 11290 - Jednolity Dokument Administracyjny (SAD) jest sporządzany w formie
 • Pytanie nr 11291 - Instrukcja wysyłkowa "Routing order" jest dokumentem wysyłanym zagranicznemu eksporterowi w celu ...
 • Pytanie nr 11292 - Do przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowego wpłynęło zlecenie na przewóz ozdób choinkowych w 13...
 • Pytanie nr 11293 - Rysunek przedstawia jeden pełny cykl transportowy wózka widłowego. Jeżeli czas wyładowania 20-pal...
 • Pytanie nr 11294 - Zakład ma wyprodukować 100 szt. drzwi. Do wytworzenia 1 szt. drzwi potrzeba 2 płyt MDF. Ile płyt ...
 • Pytanie nr 11295 - Na szlifierni obrabia się tuleje cylindrowe. Na wykonanie 100 szt. wyrobów potrzeba 192 roboczo-g...
 • Pytanie nr 11296 - Przedstawiony znak oznacza nakaz stosowania ochrony
 • Pytanie nr 11297 - Ile wynoszą całkowite koszty logistyczne przedsiębiorstwa przy założeniu, że: - koszty pracy i zu...
 • Pytanie nr 11298 - Tabela przedstawia cennik usług przewozowych. Na jego podstawie ustalono, że wartość netto usługi...
 • Pytanie nr 11299 - Pracownik magazynu otrzymał spis pozycji asortymentowych i ilości towarów do pobrania oraz pick b...
 • Pytanie nr 11300 - Infrastrukturę portów lotniczych ze względu na zasięg stanowią porty:

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ