LOGOWANIE

Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - CZERWIEC 2012


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - CZERWIEC 2012':

- Aguatele to ........
- Podstawową komórką strukturalną w hotelu jest ........
- Grupa studentów spędziła weekend w obiekcie hotelarskim, zajmując piętnaście z trzydziestu miejsc noclegowych, oraz skorzystała z kuchni przystosowanej do samoobsługi gości. W jakim obiekcie mieszkali studenci? ........
- Międzynarodowa Federacja Schronisk Młodzieżowych ma logo ........
- Który z wymienionych instrumentów marketingu nie generuje kosztów? ........
- Ogrodzenie campingu jest ........
- Do podstawowych usług świadczonych w obiekcie hotelarskim należy nocleg oraz ........
- W hotelu do usług towarzyszących o charakterze osobistym należy ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja HGT3 + HGT6 - CZERWIEC 2012