LOGOWANIE

Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2009


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2009':

- Schody żelbetowe, w których stopnie osadzone są na dwóch belkach policzkowych, to schody ........
- Materiały budowlane stosowane do wykonywania izolacji cieplnych charakteryzują się ........
- Które z wymienionych nadproży wykonuje się z elementów prefabrykowanych? ........
- Kto odpowiada za przygotowanie i ustawienie tablicy informacyjnej budowy? ........
- Wapno palone gaszone na placu budowy powinno być składowane ........
- Warunkiem dopuszczenia rusztowania oraz pomostów roboczych do użytkowania jest ........
- Określ liczbę stopni w biegu oraz ich wysokość na przedstawionym rzucie klatki schodowej. ........
- Na zamieszczonym schemacie organizacji transportu poziomego odcinek AB odwzorowuje ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2009