LOGOWANIE

Kwalifikacja B30 + INNE - CZERWIEC 2012


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B30 + INNE - CZERWIEC 2012':

- Przedstawiony na rysunku pionowy, prostopadłościenny występ ze ściany, to ........
- Do wykonywania izolacji cieplnych można stosować ........
- Zarówno spoiwo metaliczne jak i elektroda służą do łączenia elementów stalowych poprzez ........
- Powierzchnia obiektów administracyjno-socjalnych na terenie budowy zależy od ........
- Do jednoczesnego transportu w kierunku poziomo-pionowym mieszanki betonowej na budowie służą ........
- Papa w rolkach na terenie budowy powinna być przechowywana ........
- Rozbiórkę drewnianych rusztowań drabinowych należy rozpocząć od zdemontowania ........
- W opisie technicznym dokumentacji projektowej zapisano, że warstwę tynku należy wykonać z zaprawy gipsowo-wapiennej 1:2:4. Oznacza to, że do wykonania zaprawy należy przygotować: ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO