LOGOWANIE

Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2012


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2012':

- Przedstawiony na rysunku pionowy, prostopadłościenny występ ze ściany, to ........
- Do wykonywania izolacji cieplnych można stosować ........
- Zarówno spoiwo metaliczne jak i elektroda służą do łączenia elementów stalowych poprzez ........
- Powierzchnia obiektów administracyjno-socjalnych na terenie budowy zależy od ........
- Do jednoczesnego transportu w kierunku poziomo-pionowym mieszanki betonowej na budowie służą ........
- Papa w rolkach na terenie budowy powinna być przechowywana ........
- Rozbiórkę drewnianych rusztowań drabinowych należy rozpocząć od zdemontowania ........
- W opisie technicznym dokumentacji projektowej zapisano, że warstwę tynku należy wykonać z zaprawy gipsowo-wapiennej 1:2:4. Oznacza to, że do wykonania zaprawy należy przygotować: ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2012