LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2012


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2012':

- Zapis Φ20F8/h6 dotyczy pasowania ........
- Jakie połączenie wału z kołem zębatym jest przedstawione na rysunku? ........
- Który z wymienionych metali charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem przewodzenia ciepła? ........
- Proces nawęglania należy przeprowadzić dla stali o oznaczeniu ........
- Obróbka wykańczająca, która ma na celu uzyskanie żądanej gładkości i połysku powierzchni przedmiotu, wykonywana za pomocą miękkich tarcz i materiałów ściernych to ........
- Trasowanie jest czynnością polegającą na ........
- Obrabiarka przedstawiona na rysunku to ........
- Sprzęgło kołnierzowe jest sprzęgłem ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2012