LOGOWANIE

Kwalifikacja MEC3 - TEST WIEDZY NR 4

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:UWAGA: Testy wiedzy pozwalają sprawdzić wiadomości związane z daną kwalifikacją. Mogą być traktowane jako próbne egzaminy zawodowe, ale zawierają mniej ilustracji, opisów, tabel itp.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MEC3 - TEST WIEDZY NR 4':

- Zinterpretuj poniższą tabelę pasowań. Jakiego rodzaju pasowanie jest zastosowane dla średnicy otworu 50H7/g6? ........
- Określ, jaki rodzaj pasowania jest zastosowany, gdy średnica wałka jest większa niż średnica otworu. ........
- Wybierz właściwe narzędzie do wykonania połączenia poprzez nitowanie. ........
- Podczas obróbki ręcznej metalu zauważasz, że plik jest niewłaściwie wykorzystywany. Które z poniższych zachowań wskazuje na nieprawidłowe użycie pliku? ........
- Podczas obróbki maszynowej części, zauważasz, że powstaje nadmierna ilość ciepła. Które z poniższych działań jest najbardziej odpowiednie? ........
- Podczas obróbki ręcznej metalu używasz młotka. Które z poniższych zachowań jest nieprawidłowe? ........
- Podczas montażu urządzenia zauważyłeś, że jedna z części jest poddawana dużej sile ściskającej. Jakie naprężenie będzie dominujące dla tej części? ........
- Na podstawie powyższej tabeli, oblicz wartość prądu w obwodzie. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: