LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2012

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2012':

- Jaka jest wartość rezystancji rezystora przedstawionego na rysunku? ........
- Jaki element elektroniczny oznaczany jest przedstawionym na rysunku symbolem graficznym? ........
- W programie opisanym metodą Grafcet warunkiem rozpoczęcia kroku 2 jest ........
- Jakie media robocze należy doprowadzić do układu, którego schemat obwodu roboczego i sterowania zamieszczono na rysunku? ........
- Układ przekaźnikowo-stycznikowy, którego schemat przedstawiono na rysunku, realizuje załączanie przyciskiem S1 cewki elektrozaworu Y1 oraz jej wyłączanie przyciskiem S2. Układ pracuje wadliwie, nie działa elektrozawór, pomimo, że lampka sygnalizacyjna H1 zapala się i gaśnie. Przyczyną takiego stanu może być uszkodzenie ........
- W jakiej kolejności należy dokręcać śruby pokrywy, których układ przedstawiono na rysunku, aby uzyskać równomierne przyleganie pokrywy do korpusu? ........
- Jakie elementy należy zastosować do budowy półsterowanego mostka prostowniczego? ........
- Ile wynosi wartość napięcia między punktami A i B w obwodzie, którego schemat przedstawiono na rysunku? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: