LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - CZERWIEC 2023

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - CZERWIEC 2023':

- 63-letnia pacjentka, przebywająca na oddziale ortopedycznym po zabiegu amputacji kończyny dolnej, obawia się utraty samodzielności, jest drażliwa, przygnębiona i odmawia współpracy w rehabilitacji. Jaki nastrój występuje u pacjentki? ........
- W celu monitorowania samodzielności podopiecznego w zakresie wykonywania złożonych czynności życia codziennego należy posłużyć się skalą ........
- U pacjentki stwierdzono chorobę nadciśnieniową. W tej sytuacji opiekun medyczny powinien poinformować pacjentkę, aby w swojej diecie ograniczyła stosowanie ........
- Podczas wykonywania toalety całego ciała w łóżku, wodę w misce należy zmienić zawsze, gdy jest ona brudna, chłodna i zawiera dużo mydlin oraz bezpośrednio przed umyciem ........
- W celu łagodzenia wzmożonego pragnienia i suchości w jamie ustnej pacjentowi z przewlekłą chorobą nerek, obrzękami i zaleceniem ograniczenia ilości przyjmowania płynów, należy uwzględnić między innymi częste przepłukiwanie jamy ustnej ........
- W której kolejności należy prawidłowo zdjąć i założyć chorej koszulę nocną podopiecznej z niedowładem prawej kończyny górnej? ........
- Pacjentowi unieruchomionemu w łóżku z wysokim ryzykiem wystąpienia odleżyn opiekun powinien wykonywać zmianę pozycji ciała w ciągu dnia w odstępach wynoszących co najmniej ........
- W planie opieki nad niesamodzielnym, leżącym podopiecznym z rozpoznanym problemem zaparć atonicznych, należy uwzględnić między innymi podaż produktów z diety ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.04-SG-23.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: