LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 108274 - Które zmiany w narządach zmysłów następują u osób starszych wraz z wiekiem?
 • Pytanie nr 108275 - 63-letnia pacjentka, przebywająca na oddziale ortopedycznym po zabiegu amputacji kończyny dolnej,...
 • Pytanie nr 108276 - Na które powikłanie jest szczególnie narażony 70-letni pacjent, unieruchomiony w łóżku na oddzial...
 • Pytanie nr 108277 - Afazja powoduje u pacjenta zaburzenia w zakresie
 • Pytanie nr 108278 - Podopieczna przestała udzielać się towarzysko, rzadko odwiedza ją rodzina. Jest smutna, większość...
 • Pytanie nr 108279 - W celu określenia ryzyka wystąpienia odleżyn u podopiecznego należy wykorzystać skalę
 • Pytanie nr 108280 - W celu monitorowania samodzielności podopiecznego w zakresie wykonywania złożonych czynności życi...
 • Pytanie nr 108281 - Do potrzeb fizjologicznych (biologicznych) zgodnie z piramidą Maslowa należą potrzeby:
 • Pytanie nr 108282 - Podczas przyjęcia pacjentki do szpitala jej wskaźnik BMI wynosił 28. Jego wartość informuje, że u...
 • Pytanie nr 108283 - Podopieczny zgłasza dolegliwości bólowe i mrowienie stopy, która została amputowana miesiąc wcześ...
 • Pytanie nr 108284 - U podopiecznego, który kilkakrotnie w nocy oddaje mocz, występuje
 • Pytanie nr 108285 - U pacjentki stwierdzono chorobę nadciśnieniową. W tej sytuacji opiekun medyczny powinien poinform...
 • Pytanie nr 108286 - Płukanie włosów roztworem wody z octem spirytusowym u pacjentów po zdjęciu czepca przeciwwszawicz...
 • Pytanie nr 108287 - Wskazaniem do ułożenia w pozycji wysokiej unieruchomionej w łóżku pacjentki jest
 • Pytanie nr 108288 - Która skala jest przeznaczona do oceny stopnia samodzielności pacjenta w zakresie utrzymania higi...
 • Pytanie nr 108289 - W opiece nad pacjentem z biegunką należy uwzględnić między innymi
 • Pytanie nr 108290 - Podczas wykonywania toalety całego ciała w łóżku, wodę w misce należy zmienić zawsze, gdy jest on...
 • Pytanie nr 108291 - W celu uzyskania miarodajnego wyniku ciśnienia tętniczego krwi u pacjentki, która o godzinie 13:0...
 • Pytanie nr 108292 - Pacjentowi z zaburzeniami rytmu serca pomiar tętna należy wykonywać przez
 • Pytanie nr 108293 - Pacjent w podeszłym wieku, który cierpi na zaburzenia równowagi i porusza się przy pomocy balkoni...
 • Pytanie nr 108294 - Podopieczna oparzyła rękę wrzątkiem. Opiekun medyczny udzielając pierwszej pomocy, powinien
 • Pytanie nr 108295 - W celu łagodzenia wzmożonego pragnienia i suchości w jamie ustnej pacjentowi z przewlekłą chorobą...
 • Pytanie nr 108296 - W profilaktyce wystąpienia odparzeń opiekun medyczny bezpośrednio po umyciu ciała pacjentki powin...
 • Pytanie nr 108297 - Opiekun medyczny wykonując toaletę całego ciała chorego w łóżku, bezpośrednio po umyciu pleców po...
 • Pytanie nr 108298 - Pędzlowanie jamy ustnej ciężko chorego, u którego występują pleśniawki, należy wykonać z zastosow...
 • Pytanie nr 108299 - Do wykonania pacjentce mycia głowy w łóżku, oprócz wanienki pneumatycznej, wiadra, ciepłej wody, ...
 • Pytanie nr 108300 - W której kolejności należy prawidłowo zdjąć i założyć chorej koszulę nocną podopiecznej z niedowł...
 • Pytanie nr 108301 - Opiekun medyczny wykonując zmianę worka stomijnego, powinien umyć skórę wokół stomii oraz
 • Pytanie nr 108302 - Od czego powinien rozpocząć opiekun medyczny wymianę cewnika zewnętrznego pacjentowi leżącemu w ł...
 • Pytanie nr 108303 - Opiekun wykonał u podopiecznego okład wysychający (zimny). Okład ten należy utrzymać
 • Pytanie nr 108304 - Przygotowując termofor do wykonania zabiegu przeciwzapalnego z zastosowaniem ciepła, należy wypeł...
 • Pytanie nr 108305 - Pacjentowi unieruchomionemu w łóżku z wysokim ryzykiem wystąpienia odleżyn opiekun powinien wykon...
 • Pytanie nr 108306 - Pacjent z powodu zaburzeń połykania po przebytym udarze mózgu jest karmiony przez zgłębnik żołądk...
 • Pytanie nr 108307 - Przytomną pacjentkę po zakończeniu karmienia przez zgłębnik założony do żołądka należy pozostawić...
 • Pytanie nr 108308 - W trakcie toalety wieczornej pacjentka z założonym zgłębnikiem do żołądka uskarża się na uczucie ...
 • Pytanie nr 108309 - Materac zmiennociśnieniowy opiekun powinien zastosować u pacjentki
 • Pytanie nr 108310 - W planie opieki nad niesamodzielnym, leżącym podopiecznym z rozpoznanym problemem zaparć atoniczn...
 • Pytanie nr 108311 - Podopieczna po raz pierwszy będzie samodzielnie wykonywała pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Opie...
 • Pytanie nr 108312 - Do którego worka opiekun medyczny powinien wyrzucić zużyte pieluchomajtki pacjenta z zakażeniem u...
 • Pytanie nr 108313 - W zakładzie opiekuńczo-leczniczym miskę nerkowatą wielorazową, którą opiekun użył do wykonania pa...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ