LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM2 + ELM5 - CZERWIEC 2012


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM2 + ELM5 - CZERWIEC 2012':

- Które ze zjawisk elektrycznych występuje w przedstawionym dwójniku RLC? ........
- Jaka modulacja ma zastosowanie w paśmie fal długich? ........
- Który element elektroniczny reprezentuje przedstawiony symbol graficzny? ........
- Którą funkcję logiczną realizuje układ przedstawiony na rysunku? ........
- Jaki ustrój pomiarowy posiada miernik, którego tabliczkę znamionową przedstawiono na rysunku? ........
- Na rysunku przedstawiono schemat zastępczy dla składowej zmiennej generatora ........
- Wzmocnienie mocy, moc wyjściowa, pasmo przenoszenia, współczynnik sprawności energetycznej, to parametry ........
- Jaki układ cyfrowy realizuje przedstawioną tablicę prawdy? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: