LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2009


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2009':

- Oznaczenie pokazane na rysunku dotyczy tolerancji ........
- Osobę poszkodowaną na której pali się odzież, należy ........
- Na rysunku przedstawiono połączenie nitowe ........
- Głównym dodatkiem stopowym stali na łożyska toczne, jest ........
- Miski olejowe silników spalinowych kształtuje się z blachy metodą ........
- Podzielnicę wykorzystuje się do operacji wykonywanych na ........
- Jeżeli przełożenie w przekładni mechanicznej wynosi i=1/2, to następuje ........
- Jaki rodzaj łożyska tocznego jest przedstawiony na rysunku? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2009