LOGOWANIE

Kwalifikacja MED14 - TEST WIEDZY NR 10

(Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:UWAGA: Testy wiedzy pozwalają sprawdzić wiadomości związane z daną kwalifikacją. Mogą być traktowane jako próbne egzaminy zawodowe, ale zawierają mniej ilustracji, opisów, tabel itp.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED14 - TEST WIEDZY NR 10':

- Podczas rozmowy z osobą chorą i niesamodzielną, zauważasz, że pacjent wydaje się niezrozumiały i nie może jasno wyrazić swoich potrzeb. Jakie jest najodpowiedniejsze działanie w tej sytuacji? ........
- Co może nastąpić, jeśli opiekun medyczny naruszy prawa pacjenta? ........
- Kiedy opiekun medyczny może zastosować przymus bezpośredni wobec pacjenta? ........
- Jakie jest prawidłowe tempo ucisków klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) u dorosłego? ........
- Na podstawie powyższych danych, oceniłeś stan poszkodowanego. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe? ........
- Który pacjent otrzyma najniższy wynik w skali Barthel? ........
- Jaki jest najczęstszy skutek długotrwałego unieruchomienia pacjenta? ........
- Wskaż, które z poniższych działań jest najważniejsze dla opiekuna medycznego w profilaktyce infekcji szpitalnych: ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: