LOGOWANIE

Kwalifikacja B16 + B18 + B20 + B30 + B33 - STYCZEŃ 2013


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B16 + B18 + B20 + B30 + B33 - STYCZEŃ 2013':

- Zbrojarz wykonujący ręczne czyszczenie stali, poza odzieżą roboczą powinien być wyposażeni w ........
- Na rysunku przedstawiono schemat instalacji ........
- Na rysunku przedstawiony jest fragment konstrukcji stropodachu ........
- Jako izolację ciężką pod fundament należy zastosować ........
- Pustak stropowy przedstawiono na rysunku ........
- Do robót wykonywanych według zasad technologii tradycyjnej zaliczamy ........
- Określ ile wynosi grubość ściany wykonanej z cegły pełnej, przedstawionej na rysunku, w której wykonano nadproże z prefabrykowanych belek L. ........
- Schemat wahadłowego układu dróg na terenie budowy przedstawia rysunek. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO