LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM2 + ELM5 - CZERWIEC 2008


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM2 + ELM5 - CZERWIEC 2008':

- Symbol graficzny tyrystora przedstawia rysunek oznaczony literą ........
- Na wychyłowym przyrządzie do pomiaru napięcia umieszczono symbol przedstawiony na rysunku. Jaki ustrój zastosowano w tym mierniku? ........
- Blok oznaczony na rysunku jako P1, pełni w układzie funkcję ........
- W układzie przedstawionym na rysunku wymieniono rezystor R2 na inny, o rezystancji 100 Ohm. Po dokonanej zmianie ........
- Pojęcie rezonansu napięć występuje w ........
- Napięcie wyjściowe w układzie przedstawionym na rysunku ma wartość 4,7 V przy napięciu wejściowym Uwe równym 10 V. Który element tego układu uległ uszkodzeniu? ........
- Na ekranie oscyloskopu, wyposażonego w przystawkę, zaobserwowano podczas badania układu licznika przebiegi przedstawione na rysunku. Sygnał WE A jest sygnałem podawanym na wejście licznika, Qa jest młodszym bitem sygnału wyjściowego, a Qb starszym. Oznacza to, że badany układ liczył ........
- Stabilność układu automatycznej regulacji to zdolność układu do ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: