LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 72 - Symbol graficzny tyrystora przedstawia rysunek oznaczony literą
 • Pytanie nr 73 - Na zdjęciu przedstawiono
 • Pytanie nr 74 - Na wychyłowym przyrządzie do pomiaru napięcia umieszczono symbol przedstawiony na rysunku. Ja...
 • Pytanie nr 75 - Symbol bramki EX-NOR przedstawiono na rysunku oznaczonym literą
 • Pytanie nr 76 - Blok oznaczony na rysunku jako P1, pełni w układzie funkcję
 • Pytanie nr 77 - Jaką funkcję w układzie zasilacza pełni element oznaczony na rysunku jako U1?
 • Pytanie nr 78 - W układzie przedstawionym na rysunku wymieniono rezystor R2 na inny, o rezystancji 100 Ohm. Po do...
 • Pytanie nr 79 - Na schemacie przedstawiono tranzystor T1, który pracuje w układzie
 • Pytanie nr 80 - Pojęcie rezonansu napięć występuje w
 • Pytanie nr 81 - W generatorze z mostkiem Wiena, przedstawionym na rysunku, elementy R1, C1, R2, C2 tworzą układ
 • Pytanie nr 82 - Napięcie wyjściowe w układzie przedstawionym na rysunku ma wartość 4,7 V przy napięciu wejściowym...
 • Pytanie nr 83 - Który z układów pracy przerzutnika pełni funkcję "dwójki liczącej"?
 • Pytanie nr 84 - Na ekranie oscyloskopu, wyposażonego w przystawkę, zaobserwowano podczas badania układu licznika ...
 • Pytanie nr 85 - Wykonywanie programu "instrukcja po instrukcji" w tzw. trybie pracy krokowej mikroprocesora ma na...
 • Pytanie nr 86 - Stabilność układu automatycznej regulacji to zdolność układu do
 • Pytanie nr 87 - W danych katalogowych diody prostowniczej podany jest maksymalny średni prąd obciążenia (Ifav) i ...
 • Pytanie nr 88 - Superheterodynowy odbiornik radiowy AM ma częstotliwość pośrednią fp = 465 kHz. Jaka jest częstot...
 • Pytanie nr 89 - Przerwanie w procesorze to
 • Pytanie nr 90 - Zawartość w pamięci EPROM można utracić na skutek
 • Pytanie nr 91 - Zwiększenie dobroci Q filtru RLC we wzmacniaczu selektywnym spowoduje
 • Pytanie nr 92 - Watchdog jest to
 • Pytanie nr 93 - Skrót "FM" określa modulację
 • Pytanie nr 94 - Dowolną funkcję logiczną można zrealizować tylko przy użyciu bramek
 • Pytanie nr 95 - W dokumentacji technicznej magnetofonów kasetowych często spotyka się określenia "Dolby", "Dolby ...
 • Pytanie nr 96 - Jakie jest napięcie na wyjściu układu przedstawionego na rysunku, jeżeli napięcie wejściowe Uwe =...
 • Pytanie nr 97 - Układ przedstawiony na rysunku może pełnić funkcję filtru
 • Pytanie nr 98 - Jakie stany logiczne należy podać na wejścia układu przedstawionego na rysunku, aby dioda LED zaś...
 • Pytanie nr 99 - Na wejście układu różniczkującego przedstawionego na rysunku, podano sygnał z generatora fali pro...
 • Pytanie nr 100 - Proces technologiczny wymaga, aby w pomieszczeniu o kubaturze 18 m3 zachowana była temperatura 40...
 • Pytanie nr 101 - W układzie elektronicznym uległa uszkodzeniu dioda prostownicza o następujących parametrach: Urm=...
 • Pytanie nr 102 - Do wykonania niewidocznej dla oka ludzkiego bariery świetlnej należy użyć
 • Pytanie nr 103 - Najszybciej można sprawdzić, czy tranzystor wylutowany z układu jest sprawny wykonując pomiary za...
 • Pytanie nr 104 - Napięcie wyjściowe czujnika generacyjnego wynosi około 18 V. Rezystancja pomiaru wyjściowa tego ...
 • Pytanie nr 105 - Charakterystykę amplitudowo-częstotliwościową wzmacniacza mocy można wyznaczyć wykorzystując gene...
 • Pytanie nr 106 - Na wyjściu generatora funkcyjnego ustawiono sygnał o częstotliwości 1 kHz i wartości szczytowej ...
 • Pytanie nr 107 - W regulatorze PID zwiększono dwa razy stałą czasową Ti (czas całkowania) w wyniku czego
 • Pytanie nr 1934 - W układzie na rysunku dioda LED świeci niezależnie od podanego napięcia wejściowego. Napięcie wyj...
 • Pytanie nr 1935 - Akumulator o pojemności 5 Ah zapewnia podtrzymanie zasilania jednej kamery przez czas około 10 mi...
 • Pytanie nr 1936 - Który środek ochrony indywidualnej jest najczęściej stosowany przy wykonywaniu napraw urządzeń el...
 • Pytanie nr 1937 - Brak opaski uziemiającej na przegubie ręki pracownika przy montażu układów CMOS może być przyczyn...
 • Pytanie nr 1938 - Uszkodzone lub zużyte elementy i podzespoły elektroniczne należy
 • Pytanie nr 1939 - Do gaszenia pożarów w pomieszczeniach, w których mogą być pracujące urządzenia elektryczne należy...
 • Pytanie nr 1940 - Zgodnie z dyrektywą 2002/95/EC Parlamentu Europejskiego z dnia 27 stycznia 2003 w sprzęcie powsze...
 • Pytanie nr 1941 - Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) w urządzeniach elektrycznych polega na zastosowa...
 • Pytanie nr 1942 - Udzielając pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym w pierwszej kolejności należy
 • Pytanie nr 1943 - U osoby porażonej prądem elektrycznym występuje brak czynności serca i oddechu. Przy udzielaniu p...
 • Pytanie nr 1944 - Na rysunku przedstawiony jest symbol
 • Pytanie nr 1945 - Które z wejść układu na rysunku będzie "połączone" z wyjściem Y, jeśli wejścia adresowe są w stan...
 • Pytanie nr 1946 - W dokumentach dotyczących legalizacji przyrządów pomiarowych skrót GUM oznacza
 • Pytanie nr 1947 - Poniżej przedstawiona jest funkcja logiczna opisująca układ przełączający. Dla której kombinacji ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ