LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - STYCZEŃ 2013


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - STYCZEŃ 2013':

- Uzwojenie wzbudzenia szeregowego silnika prądu stałego oznaczone jest: ........
- Jaki wpływ na prędkość obrotową silnika synchronicznego będzie miało zmniejszenie momentu hamującego? Prędkość obrotowa ........
- W obwodzie przedstawionym na schemacie źródło o sile elektromotorycznej E = 24 V zasila dwa rezystory R1 = 6 Ω i R2 = 4 Ω oraz cztery żarówki, każda o mocy znamionowej PN = 60 W i napięciu znamionowym UN = 24 V. Wszystkie wyłączniki zostały zamknięte i przepaliła się żarówka C, Jak zmieni się wskazanie woltomierza V? ........
- Rezystory R1 = 20 Ω, R2 = 40 Ω oraz R3 = 60 Ω połączone są równolegle. W rezystorze R3 wydzieliła się moc P3 = 135 W. Wyznacz wartość natężenia prądu płynącego przez rezystor R2. ........
- Siła elektromotoryczna rzeczywistego źródła napięcia wynosi E = 1,5 V, a jego rezystancja wewnętrzna RW = 0,25 Ω. Jaką moc pobiera odbiornik w stanie dopasowania? ........
- Która z zależności odpowiada wartości chwilowej napięcia na idealnym kondensatorze, jeżeli wartość chwilowa prądu zmienia się według zależności: i = Im sinωt ........
- Na którym z rysunków przedstawiono poprawnie sposób włączenia amperomierza? ........
- Na rysunku przedstawiono symbol graficzny ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: