LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2013


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2013':

- Cechą ujemną transportu lotniczego jest ........
- Rysunek przedstawia wózek ........
- Strategia "Pull" to ........
- Przedstawiony układ technologiczny magazynu to układ ........
- Część rachunkowości, której zadaniem jest interpretowanie i przekazywanie informacji kierownictwu przedsiębiorstwa w zakresie organizacji pracy i realizacji zadań gospodarczych nazywamy rachunkowością ........
- W analizie XYZ grupa X oznacza towary wydawane ........
- Dokumentacja występująca w magazynie, to ........
- Składowanie pozwalające na bezpośredni dostęp do każdej jednostki ładunkowej w magazynie nazywa się składowaniem ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: