LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2013

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 13541 - Transportem bimodalnym nazywa się transport
 • Pytanie nr 13542 - Cechą ujemną transportu lotniczego jest
 • Pytanie nr 13543 - W ramach infrastruktury logistycznej - ze względu na strukturę obiektów - występuje infrastruktur...
 • Pytanie nr 13544 - Rysunek przedstawia wózek
 • Pytanie nr 13545 - Sieć dystrybucji tworzą współpracujące przedsiębiorstwa realizujące
 • Pytanie nr 13546 - Strategia "Pull" to
 • Pytanie nr 13547 - Cykl produkcyjny to cykl, który trwa
 • Pytanie nr 13548 - Przedstawiony układ technologiczny magazynu to układ
 • Pytanie nr 13549 - Koszty usług magazynowania, których wysokość zależy od powierzchni zajmowanej przez zapas oraz od...
 • Pytanie nr 13550 - Część rachunkowości, której zadaniem jest interpretowanie i przekazywanie informacji kierownictwu...
 • Pytanie nr 13551 - W grupie A wyznaczonej na podstawie analizy Pareto znajduje się około 20% wszystkich pozycji asor...
 • Pytanie nr 13552 - W analizie XYZ grupa X oznacza towary wydawane
 • Pytanie nr 13553 - Plac nieosłonięty, ogrodzony, o utwardzonej nawierzchni, to budowla magazynowa
 • Pytanie nr 13554 - Dokumentacja występująca w magazynie, to
 • Pytanie nr 13555 - Stefa magazynu, która stanowi jego największą część i obejmuje powierzchnię składową dla przechow...
 • Pytanie nr 13556 - Składowanie pozwalające na bezpośredni dostęp do każdej jednostki ładunkowej w magazynie nazywa s...
 • Pytanie nr 13557 - Ostatnim ogniwem, które należy wpisać w łańcuchu dostaw jest
 • Pytanie nr 13558 - Zapasy surowcowe gromadzone są w celu zabezpieczenia
 • Pytanie nr 13559 - Metoda FIFO dotyczy zasady
 • Pytanie nr 13560 - Przewóz towarów niebezpiecznych transportem drogowym realizowany jest zgodnie z warunkami określo...
 • Pytanie nr 13561 - Najczęściej stosowane kody kreskowe, to
 • Pytanie nr 13562 - Organizacja GS1 zajmuje się doradztwem w zakresie
 • Pytanie nr 13563 - System MRP oznacza plan
 • Pytanie nr 13564 - Odpady dzieli się na
 • Pytanie nr 13565 - Tabela przedstawia wartość przesyłek doręczonych przez przedsiębiorstwo kurierskie w roku 2011. W...
 • Pytanie nr 13566 - Trwałe zmiany wartości średniej analizowanej danej zależnej (np. stały wzrost) w stosunku do inne...
 • Pytanie nr 13567 - Dokument przedstawiony to
 • Pytanie nr 13568 - Na podstawie danych zawartych w dokumencie ustal stan magazynowy długopisów niebieskich Przedsięb...
 • Pytanie nr 13569 - W tabeli zostały podane całkowite koszty związane z magazynowaniem, w okresie od stycznia do marc...
 • Pytanie nr 13570 - W miesiącu lutym planuje się, że koszty magazynowania wzrosną o 5% w stosunku do miesiąca styczni...
 • Pytanie nr 13571 - Oblicz ile opakowań kartonowych o wymiarach zewnętrznych 400 x 400 x 400 mm może być ułożonych w ...
 • Pytanie nr 13572 - Ustal średnią sprzedaż w I kwartału 2012 r. w przedsiębiorstwie ABC, opierając się na danych poda...
 • Pytanie nr 13573 - Przewidywane koszty magazynowania, które zostały poniesione w maju 2012 r. w pewnej firmie "X" to...
 • Pytanie nr 13574 - Określeniu wielkości zamówienia i wyznaczeniu momentu złożenia zamówienia służy system sterowania...
 • Pytanie nr 13575 - Na 30 dostaw przedsiębiorstwa dostarczonych w dniu 3.12.2012 roku 5 było niekompletnych, a 2 dost...
 • Pytanie nr 13576 - Z analizy potrzeb sieci dystrybucji wynika, że: - zapas początkowy sieci sprzedaży wynosił Zk = ...
 • Pytanie nr 13577 - W tabeli podano dane dotyczące zapotrzebowania na przewóz w miesiącach maj - lipiec. Wiesz też, ż...
 • Pytanie nr 13578 - Poniższy dokument informuje o
 • Pytanie nr 13579 - Średni popyt miesięczny na materiały biurowe wynosi 80 sztuk. W pierwszym tygodniu popyt ten wyno...
 • Pytanie nr 13580 - W tabeli przedstawiono odległości drogowe pomiędzy Warszawą, a wybranymi miastami Polski. Stawka ...
 • Pytanie nr 13581 - Firma przewozowa "Smyk" stosuje następujący cennik przewozu: 1 - 10 palet: 2,00 zł/km, 11 - 21 pa...
 • Pytanie nr 13582 - Postępowanie niezgodne z zasadami BHP dotyczącymi ręcznego przemieszczania ciężarów o masie przek...
 • Pytanie nr 13583 - Pracownik obsługujący samochód ciężarowy, cysternę, w czasie prac transportowych zauważył wyciek ...
 • Pytanie nr 13584 - Przedstawiony znak oznacza kierunek
 • Pytanie nr 13585 - Przedstawiony znak oznacza
 • Pytanie nr 13586 - Ekologistyka, to działalność zmierzająca do rozwiązywania w dziedzinie logistyki problemów
 • Pytanie nr 13587 - Dopuszczalne wartości podnoszonych i przenoszonych ciężarów dla osób pełnoletnich przy pracy stał...
 • Pytanie nr 13588 - Przedstawiony znak dotyczy nakazu stosowania ochrony
 • Pytanie nr 13589 - O ergonomiczności zakupionego na potrzeby transportu elektrycznego wózka widłowego świadczy przed...
 • Pytanie nr 13590 - Pracownik w czasie załadunku towaru uległ wypadkowi z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Udzielenie p...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ