LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - STYCZEŃ 2013

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - STYCZEŃ 2013':

- Fotorezystor, o charakterystyce jak na rysunku, zastosowany w układzie do pomiaru natężenia oświetlenia, przy natężeniu 1000 lx ma rezystancję wynoszącą około ........
- W układzie sterowania procesem gięcia, symbolem 2V oznaczono zawór ........
- Zawór 1V1 przełączany jest z pozycji b na a ........
- Oziębianie powietrza za pomocą agregatu chłodniczego, do ciśnieniowego punktu rosy +2 °C, ma na celu ........
- Do wykonania, opartego na sterowniku PLC, mechanizmu sterowniczego urządzenia rozdrabniającego należy zastosować sterownik, który posiada co najmniej ........
- Łącząc dwa elementy stalowe poprzez zgrzewanie należy ........
- Z przedstawionego cyklogramu wynika, że w takcie 4 rozpoczęcie powrotu tłoczyska B nastąpi po wystąpieniu sygnałów: ........
- Na zaciski układu szeregowego RLC podano napięcie sinusoidalnie zmienne o wartości skutecznej 50 V. Jeżeli na cewce zmierzono napięcia 20 V i na kondensatorze również 20 V, to na rezystancji woltomierz wskaże ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: