LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2012


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2012':

- Które urządzenie elektryczne oznaczane jest symbolem przedstawionym na rysunku? ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- W obwodzie przedstawionym na rysunku, w chwili t=0 zamknięto przełącznik SW. Który element znajduje się w miejscu wskazanym strzałką, jeżeli natężenie prądu w obwodzie zmienia się według krzywej przedstawionej na wykresie? ........
- Urządzenie elektryczne, oznaczone 3F 40A/100mA AC, to ........
- Obiekt X zasilany jest z rozdzielnicy R siecią jednofazową ........
- Na którym rysunku przedstawiono przyrząd umożliwiający optyczny (bezdotykowy) pomiar prędkości obrotowej silników elektrycznych? ........
- Diodę Zenera, w przedstawionym na schemacie układzie, stosuje się głównie w celu ........
- Jaką rolę pełni przekaźnik czasowy K5 w układzie, którego schemat przedstawiono na rysunku? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: