LOGOWANIE

Kwalifikacja RL13 - STYCZEŃ 2016

(Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL13 - STYCZEŃ 2016':

- Surowiec iglasty pochodzący z cięć jesienno-zimowych zalegający w lesie powinien być okorowany w terminie do ........
- Chodniki o nieregularnym przebiegu i wypełnione "chmurkowato" ułożonymi trocinkami wygryzają w korze larwy ........
- Liczba wyróżnianych stopni zagrożenia pożarowego lasu to ........
- W lasach zabrania się ........
- Pas bezświerkowy obejmuje ........
- Powierzchnia przeznaczona pod uprawę plantacyjną powinna wynosić co najmniej ........
- Podczas wykonywania trzebieży w drzewostanach założonych na gruntach porolnych wybiera się drzewa ........
- Za szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną objętą całoroczną ochroną odpowiada ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: