LOGOWANIE

Kwalifikacja TG5 - CZERWIEC 2023

(Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG5 - CZERWIEC 2023':

- W skład szynki wieprzowej bez golonki i ogona wchodzą: kości miednicy, kość udowa z rzepką, 1/3 kości goleniowych oraz ........
- W wyniku podziału zasadniczego ćwierćtuszy wołowej przedniej, uzyskuje się następujące elementy zasadnicze: ........
- Ile łopatki uzyska się z rozbioru 300 kg półtuszy wieprzowej, jeżeli średni wskaźnik uzysku tego elementu wynosi 12,5%? ........
- Podczas zamrażania półtusz wieprzowych, białka zawarte w mięsie ulegają ........
- Korzystając z receptury zamieszczonej w tabeli oblicz, ile mięsa wieprzowego peklowanego klasy II należy przygotować do wyprodukowania 250 kg kiełbasy rzeszowskiej? ........
- W produkcji wędzonek do plastyfikacji mięsa, należy zastosować ........
- Temperaturę z którego zakresu, należy ustawić na termometrze autoklawu podczas sterylizacji konserwy mięsnej, aby otrzymać produkt dobrej jakości? ........
- Przechowywanie wędzonek dłużej niż 5 dni w magazynie o temperaturze powyżej 6 °C i wilgotności większej niż 85% powietrza może spowodować ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: TG.05-SG-23.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: